a. Önkitöltős kérdőív alkalmazása üzlethelyiségekben, telephelyeken

A Megrendelő üzlethelyiségében, bemutatótermében vagy az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás helyén (tömegközlekedési járművön, orvosi rendelőben, kulturális vagy sportesemény helyszínén), továbbá szakmai kiállításokon, vásárokon helyezünk ki kérdőíveket. A válaszadók kérdezőbiztos nélkül önként és önállóan töltik ki a kérdőívet.

b. E-mail interjúk

Előre összeállított e-mail címlista szükséges a felméréshez. A listán szereplő címekre e-mail-en küldjük el a megszerkesztett kérdőívet, melyet a válaszadók önállóan és önként kitöltve küldenek vissza a megadott címre egy megadott időintervallumon belül.

c. Internetes megkérdezések weboldalon

Egy honlap látogatói, illetve különböző módon (telefonon, postai úton, e-mail-en) felkért személyek a megadott weboldalon találják meg a kérdéssort, melyet az utasítások szerint kitöltenek.

3