Felmérések eredményeinek értékelésekor minden esetben figyelembe kell venni a hibahatárokat. Ez függ a minta, azaz az adott kérdésre válaszolók számától, a kérdés típusától és a válaszok eredményétől (feltételezve, hogy az alapsokaság minden tagjának egyenlő esélye volt a mintába kerülni). Megjegyezzük, hogy kvantitatív mérések esetében a hibahatár nem függ az alapsokaság elemszámától. Az alábbi táblázat adatai mutatják, hogy egy eldöntendő kérdésnél az egyes elemszámokhoz és a válaszok bizonyos eredményeihez milyen maximális hibahatárokat kell számításba venni.

0001

Példa: Ha az eldöntendő kérdésre 200 megkérdezett adott választ, mégpedig 30%-nyian „igen”-t válaszoltak, akkor 95%-os biztonsággal mondhatjuk, hogy az alapsokaság minden tagját megkérdezve 23,6% és 36,4% közé esne a kérdésre „igen”-nel válaszolók aránya.