a. Fókuszcsoportos kutatások

A kutatás lebonyolítása során egy jól kiképzett kérdező vezetésével történik beszélgetés a válaszadók egy-egy  kisebb csoportjával. A csoport tagjai meghatározott szempontok szerint kiválasztott személyek (pl. egy adott szolgáltatást igénybe vevők). A beszélgetés strukturálatlan formában zajlik, de a vizsgálat főbb témaköreit, kérdéseit előre meghatározzák, és eszerint irányítja a kutató a vizsgálatot.

Előnyei:

 • egy-egy résztvevő válasza a többi résztvevő részéről gondolatok láncát indíthatja el („hólabdahatás”)
 • a strukturálatlanság következtében előzetesen nem várt információk, összefüggések is felszínre kerülhetnek
 • a beszélgetés rögzítésre kerül, így később igen alapos, mély elemzésre van lehetőség

Alkalmazási területek:
 • kvantitatív kutatások előkészítése
 • reklámok hatékonyságának előzetes mérése
 • tervezett marketingeszközökkel kapcsolatos várható fogyasztói reakciók
 • új termék vagy szolgáltatás bevezetését megelőző vizsgálatok
 • pontosan meghatározható célcsoportok véleményének megismerése különböző témakörökben

b. Mélyinterjúk

A mélyinterjú során képzett kérdező egyénenként beszélget a megkérdezettekkel kb. 30-60 perc időtartamban. A beszélgetés strukturálatlan formában zajlik, a beszélgetés menetét a konkrét válaszok befolyásolhatják.

Előnyei:

 • jól alkalmazható egy-egy problémakör alapos feltárására
 • megismerhető a célcsoport tagjainak egy adott témakörrel kapcsolatos véleménye, attitűdje, motivációja
 • a rákérdezéses módszer lehetőséget ad a válaszok, vélemények hátterének feltárására
 • kevéssé van befolyással az adott szociológiai szegmensre jellemző normáknak való megfelelés

Alkalmazási területek:
 • kvantitatív kutatások előkészítése
 • bizalmas jellegű témakörök vizsgálata
 • vezetői interjúk
 • bonyolult viselkedési, döntési helyzetek vizsgálata