• polgármesteri hivatal ügyintézési tevékenységének jellemzői, ügyfél-elégedettség
 • vezető tisztségviselők ismertsége, munkájuk megítélése
 • tájékozottság a képviselőtestületek összetételéről
 • vagyongazdálkodás
 • munkanélküliség alakulása, munkahelyteremtés
 • közbiztonság
 • egészségügyi ellátás színvonala
 • közlekedés, úthálózat, tömegközlekedés
 • települési fejlesztések fontossága, értékelése, személyes tapasztalatok
 • a lakosságot közvetlenül érintő problémák rangsorolása, időbeni változások
 • a helyi önkormányzat, képviselőtestület munkájának értékelése
 • közhangulat, a közelmúltról alkotott vélemények, a közeljövőt érintő várakozások
 • tájékozódási csatornák az önkormányzatok tevékenységét illetően
 • egy-egy városrészt érintő vizsgálatok