Közvélemény-kutató, piackutató felmérések megtervezésekor döntést kell hozni a megkérdezés módszeréről. Több különböző alternatíva áll rendelkezésre, melyek jelentős mértékben eltérnek egymástól. A választást befolyásolja a kutatás témája, részletezettsége, a tervezett kérdéstípusok bonyolultsága, a határidő rövidsége, a rendelkezésre álló személyi, technikai kapacitás és a Megrendelő anyagi lehetőségei.

A Real-PR 93. az ország egész területén végez hagyományosnak mondható, személyes megkérdezéseket. Gyakorlott kérdezőbiztosi csapatunk a garancia a magas színvonalú, megbízható terepmunkára. Emellett telefonos felméréseket is rendszeresen készítünk, melyek között kérdezőkkel, illetve automata hívásokkal bonyolított kutatások is előfordulnak. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az egyes megkérdezési módszerek jellemzőit, elősegítendő a választást.

3